r. Imieniny:
a a a

Zarządzenie nr. 22.2015 Wójta Gmin Wólka z dnia 20 marca 2015 r.

14:02:35 23-03-2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 13.03.2015 r.

16:22:49 13-03-2015 w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych. Dalej

Ogłoszenie o konkursie z dn. 27.02.2015 r.

15:21:38 27-02-2015 Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.” Dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 27.02.2015 r

15:18:00 27-02-2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Dalej

Zarządzenie nr. 15.2015 Wójta Gmin Wólka z dnia 19 lutego 2015 r.

18:56:35 23-02-2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Dalej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dn. 10.02.2015

14:02:24 10-02-2015 Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 Dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

09:20:53 30-01-2015 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.” Dalej

Informacja o naborze na konkurs przedmiotowy

08:47:34 09-01-2015 Konkurs organizowany jest w ramach tworzenia programu Tarcza Sobieskiego Dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

10:18:35 16-12-2014 oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2018 Dalej

Zapraszamy na spotkanie Debatuj, Diagnozuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego - 02.12.2014r

10:21:14 27-11-2014 Urząd Gminy Wólka zaprasza na spotkanie organizowane w ramach projektu „Debatuj, Diagnozuj, Decyduj -3D Tarczy Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie się 02.12.2014r w Urzędzie Gminy Wólka o godz. 16.30 w sali konferencyjnej pok. 22. Dalej
  1 2 3  
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.