r. Imieniny:
a a a

Informacje o projekcie

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dniem 21 stycznia 2014 roku Gmina Wólka przystąpiła do realizacji projektu pt "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego". Do realizacji projektu włączyły się 3 partnerskie Gminy Piaski, Gorzków i Spiczyn a także Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej Katarzyna Sieńko.

Liderem projektu zostało Stowarzyszenie Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności.
 
Projekt skierowany jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów 6 Gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (Wólka, Piaski, Gorzków, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice).

 

Głównym jego celem jest poprawa współpracy jednostek samorządu i organizacji pozarządowych.

 

Działania w ramach zadań projektu przewidują:

  • szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli NGO i JST oraz mieszkańców Gmin,

  • model partycypacyjny,

  • wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w partnerskich Gminach,

  • ujednolicenie i upowszechnienie standardów na Szlaku Jana III Sobieskiego w tym spotkania robocze i konferencje.

 

Realizacji projektu trwać będzie do 30 czerwca 2015 roku.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8,

20-258 Lublin oraz na stronie projektu www.tarczasobieskiego.pl

© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.