r. Imieniny:
a a a

Aktualności

Stanowisko  Wójta Gminy Wólka  do opinii i uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w trakcie konsultacji projektu

Stanowisko Wójta Gminy Wólka do opinii i uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w trakcie konsultacji projektu

2016-10-28 10:17:29

Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Na podstawie § 5 uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka, po zapoznaniu się z wnioskami zgłoszonymi przez Gminno- Ludowe Towarzystwo Sportowe Świdniczanka Świdnik Mały, Klub Sportowy LKP Mila Turka oraz Stowarzyszenie Dolina Ciemięgi Nasz Wspólny Dom, przychylam się do wniosków złożonych przez w/w w następujący sposób:
 
§ 5 projektu uchwały rozszerzyć poprzez dopisanie punktu 9. ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze, ppkt a) wspieranie realizacji programów oraz działań w obszarze ochrony środowiska oraz obszarów cennych przyrodniczo, oraz zwiększyć planowaną wysokość środków finansowych na realizację Programu do kwoty 55 000,00 zł, środki ta na chwilę obecną są maksymalnymi jakie możemy na ten cel przeznaczyć.  
 
Wójt
/-/ Edwin Gortat
 
Załacznik:
Powrót
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.