r. Imieniny:
a a a

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

2014-12-16 10:18:35

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2018

Powrót
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.