r. Imieniny:
a a a

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka

2016-10-07 12:14:52

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Na podstawie § 3 i § 4 uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnych zgłoszeń opinii i uwag do projektu programu na formularzu konsultacji. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działając na terenie Gminy Wólka, swoje opinie i uwagi mogą składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wólka, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej na adres e-mail: wolka@bazagmin.pl lub za pomocą portalu www.konsultacje.wolka.pl do dnia 21 października 2016r do godz. 1530
 
Treść projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku i formularz konsultacji są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wólka www.wolka.pl, na portalu www.konsultacje.wolka.pl oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Wólka – punkt obsługi interesanta. 
 
Załączniki
 
Powrót
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.