r. Imieniny:
a a a

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dn. 10.02.2015

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z dn. 10.02.2015

2015-02-10 14:02:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Powrót
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.