r. Imieniny:
a a a

Zarządzenie nr. 5.2016 Wójta Gminy Wólka z dnia 1 lutego 2016 r.

12:41:38 01-02-2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Wólka w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Dalej

Sprawozdanie 
z przebiegu konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka

15:08:17 05-11-2015 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku Dalej

R I N G O L A D A - 11 czerwiec 2015 ( czwartek ) BYSTRZEJOWICE - boiska szkolne godz. 10

15:39:12 10-06-2015 Ringolada sfinansowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dalej

Warsztaty kulinarne "Poznajemy kuchnię włoską"

20:48:28 17-04-2015 W dniach 23 - 25 kwietnia (od czwartku do soboty) zapraszamy do udziału w Warsztatach kulinarnych "Poznajemy kuchnię włoską". Dalej

Zapraszamy na warsztaty MOJA BIŻUTERIA

12:10:58 15-04-2015 W ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych (PIN nr 102 - Moja Biżuteria) zapraszam do udziału w bezpłatnych warsztatach robienia i zdobienia biżuterii, które odbędą się dnia 18.04.2015 r. w świetlicy w Gardzienicach.Liczba uczestników jet ograniczona. Zapraszamy do zapisywania się pod nr telefonu 505 174 124. Dalej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 31.03.2015r

16:34:06 31-03-2015 O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2015 r. pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenia szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych. Dalej

Ogłoszenie o konkursie ekologicznym

14:23:50 31-03-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Dalej

Zarządzenie nr. 22.2015 Wójta Gmin Wólka z dnia 20 marca 2015 r.

14:02:35 23-03-2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej Dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 13.03.2015 r.

16:22:49 13-03-2015 w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych. Dalej

Ogłoszenie o konkursie z dn. 27.02.2015 r.

15:21:38 27-02-2015 Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.” Dalej
  1 2 3  
© 2014 Gmina Wólka. Wszelkie prawa zastrzeżone.